Ariens-lezing-2022-terug-zien

Datum bericht: 25 april 2022

Vrijdag 22 april vond de Ariëns-lezing 2022 plaats in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Dr. Chris Dols, historicus en erfgoedspecialist, sprak over het leven en werk van Alphons Ariëns, die als priester, missionair theoloog en emancipator een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de katholieke drankbestrijding in ons land. Daarbij is Dols op basis van dwarsverbanden tussen de Engelse casus van kardinaal Henry Manning en zijn League of the Cross en de Nederlandse casus van Ariëns en zijn Kruisverbond vooral aandacht geschonken aan het tot nu toe onderbelichte aspect van de internationale dimensies. Het onderzoek hiervoor verrichtte Dols niet alleen in het Ariëns-archief, maar ook in de British Library (London) en de National Library of Scotland (Edinburgh). Sinds 2007 publiceert Dols uitvoerig over het historisch fenomeen van de drankbestrijding. Thans is hij als conservator van Radboud Erfgoed en lid van de Radboud Jonge Akademie verbonden aan de Nijmeegse universiteit. Het is een boeiende lezing geworden, waarin is verhelderd waarom Ariëns nog altijd van belang is binnen het thema van drankmisbruik en drankbestrijding.

De livestream van deze lezing is nu terug te kijken op het YouTube-kanaal van de Radbouduniversiteit Nijmegen: 

en op youtube

icon1