Bij de opening van de Ariëns tentoonstelling in de Hl Hartkerk 25 augustus 2018

Beste mensen

Ik ben Hub Crijns en vice-voorzittter van het Ariëns-Comité. Het is een bijzondere eer om de Ariëns tentoonstelling in de Hl Hartkerk vandaag mede te mogen openen. Ik noem u enkele bijzondere voorwerpen uit de tentoonstelling.

We kennen allen de nis in de muur, in 1955 door aartsbisschop Alfrink ingewijd, voor de kelk van pastoor Ariëns, die hij verkocht had om de schulden rond de coöperatieve weverij ‘De Eendracht’ af te lossen, en die hem door de parochie na zijn benoeming tot Geheim Kamerheer van de Paus in 1919 is teruggegeven. De kelk is vandaag in de eucharistie viering gebruikt.

Boven de kelk staat het houten beeld, dat René van Seumeren in 1961 heeft gemaakt met hulp van een gipsen afdruk naar een origineel van Charles Vos uit Rolduc.

We hebben nu een groot deel van het ameublement van pastoor Ariëns in de kerk staan. Hij heeft dit ontvangen van alle door hem opgerichte organisaties in Enschede bij zijn vertrek in 1901 naar Steenderen. De kast, stoelen, tafel en bureau zijn ontworpen door architect Jan Stuyt en door meester meubelmaker Gerard Platvoet uitgevoerd. Omdat Ariëns al zijn bezit weggaf of verkocht, is in de stoelen een ‘A’ ingelegd, om te voorkomen dat hij de stoelen zou verkopen.

In 1937 hield Gerard Brom, de toenmalige voorzitter van het Ariëns-Comité. een prijsvraag onder veertig kunstenaars om een werkstuk over Ariëns te maken. Daarvan hebben we er vandaag twee kunstwerken in bruikleen.

U ziet op het bureau staan een bronzen beeld van Bon Ingen-Housz, die later in opdracht van de R.K. werkliedenvereniging van het aartsbisdom Utrecht een serie van 14 beelden mocht maken. Dit is er een van, dat in bruikleen is gegeven door mevrouw A. van Dommelen.

En u ziet een Ariëns reliëf in brons uitgevoerd liggen, gemaakt door Cor Kennedy, dat via mensen uit Almere terecht is gekomen bij de nieuwe buren van Maria Schotman op de Ariëns straat in Steenderen.

In de tentoonstellingskast is een originele lithografie van Toorop aanwezig, afkomstig van zijn nicht Maria Goossens, die via Theo Ariëns in 1997 aan de Hl Hart kerk is geschonken. Toorop heeft in de linkerhoek een opdracht geschreven: “Voor mijn heerlijke vriend Dr. Ariëns”.

We hopen als Ariëns-Comité dat we nog lang mogen genieten van deze tentoonstelling met voorwerpen van, gebruikt door, en rond pastoor Alphons Ariëns.