In chronologische volgorde een aantal min of meer bekende zaken

1934
Op 16 juni à onthulling van het Ariëns-monument in Enschede (zie foto)
1935
Oprichting van Het Ariëns-Comité door oud-premier, jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck
1939
In Haaksbergen wordt bij aanleg van de Lansinkstraat die een bestaande ander weg in tweeën splits één stuk wordt genoemd naar Alphons Ariëns nl. Dr. Ariënsstraat. Halverwege deze straat op de scheiding met de Braak stonden de gebouwen van “De Eendracht”. InHaaksbergen zijn verder nog
  • Het Ariënsmonument
  • De Ariënsschool (zie foto’s)
  • Beeld in de Pancratiuskerk (zie tekst  en foto)
1954
Ariënsgedachteniskerk aan de Hogelandsingel in Enschede
1955
Oprichting van een Twents Ariëns-Comité, dat jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst organiseert
1958
Het Ariëns-Comité krijgt voortzetting door middel van de oprichting van de Landelijke Stichting “Het Ariëns-Comité”
1958-1965
Informatief zaligverklaringsproces in het aartsbisdom Utrecht
1969
Vernieuwing van zijn graf en oprichten van het Ariëns-momument te Maarsen (zie verder)
1970-1977
Aanhangig maken van het zaligverklaringsproces in Rome
1979
Oprichting van het Ariënskonvikt, instituut voor de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht
1982
Jan Roes (red.) e.a. “Alphons Ariëns. Bronnen van de katholieke arbeiders-beweging. Toespraken, brieven en artikelen 1887-1901”, uitgegeven door het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen en uitgeverij Ambo
1986
De jaarlijkse Ariëns herdenking wordt geconcentreerd in Enschede         
1994
Op 1 mei opening van de Ariënskapel in de St.Jacobuskerk te Enschede.
2005
H. Hart-parochie Enschede (20-11-2005) viering i.v.m. 75 jarig bestaan parochie.
2008
Naar aanleiding van zijn benoeming tot pastoor te Maarssen honderd jaar geleden, zijn er in mei, juni, juli en augustus in elke maand één bijzondere viering gehouden met aansluitend een lezing over Ariëns.
In november werd in Enschede door verbouwingen in de Jacobuskerk de Ariënskapel heropend.