De meeste geschriften rond Alphons Ariëns zijn uitgegeven in de jaren dertig en vijftig. Het Ariëns-Comité is ook actief in het uitgeven van bidprentjes en Devotioneel drukwerk. Ook zijn er kaarsen met portret en de tekst “Alphons Ariëns”.

Sinds oktober 2015 is er een nieuwe Ariënsfolder in gebruik.

Bij de herdenking van 2001 heeft het Ariëns-Comité een nieuw schilderij onthuld, dat gemaakt is door de jonge schilder Harm Goslink Kuiper. Dit levensloop-portret is te bewonderen in het museum De Twentse Welle in Enschede. Een kopie ervan hangt bij toerbeurt met andere schilderijen van Ariëns, in de Ariëns-kapel te Enschede.

Om de persoon van Alphons Ariëns levend te maken naar jongere generaties heeft het bestuur een educatief pakket voor basis-scholen laten ontwikkelen, dat in eerste instantie geschonken zal worden aan scholen, diegenoemd zijn naar Alphons Ariëns. Het bestaat uit een lesboek voor de docent, een lespakket voor de leerlingen en een cd-rom met beeld en film-materiaal. Een soortgelijk project is voorzien voor het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma heet "De Gouden Kelk".

Op het programma staat het schrijven van een nieuwe eigentijdse biografie. Ook werkt het bestuur aan een nieuwe audio-visuele presentatie, mede voor gebruik in de Ariënskapel.

Als voorbeeld een artikel geschreven door Jan Hinke genaamd 'Wat deed Alphons Ariëns na zijn Enschedese periode", die u hier als pdf kunt lezen. (Bronvermelding: Inschrien 2014)

Link naar bibliografie.

icon2