Ariensstandbeeld op ArienspleinDe jaarlijkse Ariënsgedachtenisviering heeft dit jaar als thema: “Ariens als parochieherder”. De plechtige Eucharistieviering is om 11.00 uur, zoals altijd in de H. Jacobuskerk, de plek waar Alfons Ariens woonde en werkte.
Hoofdcelebrant is Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, pastoor Paul Daggenvoorde concelebreert en diaken Van Vilsteren assisteert.

Er zingt een gelegenheidskoor, samengesteld uit parochiële koren onder leiding van Eline Harbers.
Daarnaast is de Stadsharmonie (voorheen Koninklijke Leo harmonie) aanwezig. Na afloop bent u welkom in het parochiehuis voor koffie/thee en krentenwegge!