Inkomsten en uitgaven 2022  
     
  Baten  
  Verkopen winkel  €                   20
  Giften  €                      - 
  Legaten  €                      - 
  Rente  €                      4 
  Totaal  €                    24 
     
  Lasten  
  Overhead kosten  €                 343 
  Lezingen  
  Herdenkingen  €                 393 
  Kosten Ariënsprijs 2022  €                 440 
  Totaal  €               1.176 
     
  Resultaat  €               1.152 
     
     
  Vermogen op 31 december 2022  
     
  Reservering Ariënsherdenking  €             17.000 
  Reservering Ariënsprijs  €               3.061 
  Reservering zaligmakingsproces  €             32.074 
  Algemene reserve  €               5.608 
  Vermogen  €             57.743 
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38