Museum Catharijneconvent heeft er een nieuwe taak bij. Naast het beheer van de collectie religieuze voorwerpen binnen haar muren, zet het museum haar kennis ook in voor het religieus erfgoed dat in kerken en kloosters wordt bewaard en gebruikt.
De in mei 2013 opgerichte afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters (afgekort EKK) zal beheerders van religieuze voorwerpen bijstaan in de zorg hiervoor. Het museum neemt hiermee een deel van de taken over van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, de SKKN.

Go to top