Opgericht als geschenk bij gelegenheid van het koperen priesterfeest van Ariëns op 15 aug. 1907, als een sanatorium voor drankzuchtigen en de financiering geschiedt via het Dr. Ariënsfonds.

Deze stichting is later opgegaan in de katholieke matigheidsbeweging en vervolgens samenwerkt met de stichting voorkom (een verslavingspreventie).

Go to top