Opmerking vooraf.
Pastoor Ten Have heeft in 2008 een biografie van Alphons Ariëns geschreven. In dat jaar heeft hij het boek aangeboden aan Paus benedictus.
Dit jaar is het boek vertaald in het Italiaans; L'amore di Cristo ci spinge. (Dit boek kunt u bestellen via het secretariaat. Kost €14,-)

Door Pastoor Henri ten Have: 
10 mei 2017

Ik heb jullie mooi nieuws te vertellen.

Ik ben een paar dagen naar Rome geweest. Daar ben ik in de gelegenheid geweest om op dinsdag jl aan de ambassadeur bij de heilige Stoel prins Jaime de Bourbon de Parme de Nederlandse en de Italiaanse versie van de biografie aan te bieden. Hij toonde zich zeer geinteresseerd en nam er ruim de tijd voor om meer over Ariens te weten te komen.

Tegen mijn verwachting in, bleek de kaart voor de audientie bij de paus de volgende dag, die ik via de nuntius had aangevraagd,  mij inderdaad in de gelegenheid te stellen om de Italiaanse versie ook aan de paus zelf aan te bieden. Hij luisterde aandachtig naar wat ik over Ariens te vertellen had.
Ik zei zoiets als:

(in spaans)
Heilige Vader , ik wil u graag deze biografie die gaat over de Dienaar Gods Alphons Ariëns aanbieden,  die zeer veel gedaan heeft voor de arbeiders en de armen en die een voorbeeld was voor de sociale betekenis van het evangelie. Omdat u ook zeer geinteresseerd bent in het lot van de armen, zou dit u misschien kunnen interesseren.

De paus luisterde aandachtig en zei "Lo leggero" (ik zal het lezen)

159005 10052017

159033 10052017

Op de website van de osservatore staan verschillende foto's van deze ontmoeting.
Ik hoop dat ik het bisdom daarvoor kan interesseren.

met vriendelijke groet
Henri 

icon1

Opmerking vooraf.
Pastoor Ten Have heeft in 2008 een biografie van Alphons Ariëns geschreven. In dat jaar heeft hij het boek aangeboden aan Paus benedictus.
Dit jaar is het boek vertaald in het Italiaans; L'amore di Cristo ci spinge. (Dit boek kunt u bestellen via het secretariaat. Kost €14,-)

Door Pastoor Henri ten Have: 
10 mei 2017

Ik heb jullie mooi nieuws te vertellen.

Ik ben een paar dagen naar Rome geweest. Daar ben ik in de gelegenheid geweest om op dinsdag jl aan de ambassadeur bij de heilige Stoel prins Jaime de Bourbon de Parme de Nederlandse en de Italiaanse versie van de biografie aan te bieden. Hij toonde zich zeer geinteresseerd en nam er ruim de tijd voor om meer over Ariens te weten te komen.

Tegen mijn verwachting in, bleek de kaart voor de audientie bij de paus de volgende dag, die ik via de nuntius had aangevraagd,  mij inderdaad in de gelegenheid te stellen om de Italiaanse versie ook aan de paus zelf aan te bieden. Hij luisterde aandachtig naar wat ik over Ariens te vertellen had.
Ik zei zoiets als:

(in spaans)
Heilige Vader , ik wil u graag deze biografie die gaat over de Dienaar Gods Alphons Ariëns aanbieden,  die zeer veel gedaan heeft voor de arbeiders en de armen en die een voorbeeld was voor de sociale betekenis van het evangelie. Omdat u ook zeer geinteresseerd bent in het lot van de armen, zou dit u misschien kunnen interesseren.

De paus luisterde aandachtig en zei "Lo leggero" (ik zal het lezen)

159005 10052017

159033 10052017

Op de website van de osservatore staan verschillende foto's van deze ontmoeting.
Ik hoop dat ik het bisdom daarvoor kan interesseren.

met vriendelijke groet
Henri 

icon1

Artikel bestaat uit 3 pagina's.

Loading...

Vertaling door Ronald Valk

Ronald vertaalt veel stukken voor het Ariëns Comité welke betrekking hebben en noodzakelijk zijn m.b.t. de zaligverklaring Alphons Ariëns.

Op de bovenverdieping van Theeschenkerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 (nabij de ingang van het Recreatiehof ’t Stien’nboer) is vorig jaar een expositie ingericht over “Ariens & Eendracht”. Deze expositie blijft ook in 2017 nog het hele jaar toegankelijk (niet op maandag).
Een herkansingsmogelijkheid dus voor iedereen, die er vorig jaar niet aan toe gekomen is.

De tentoonstelling is opgebouwd rond de persoon van Dr. Alphons Ariens en heeft als thema's onder meer: wie was Alphons Ariens, zijn betekenis voor de katholieke kerk in Nederland in de 20e eeuw, zijn voorgangers en tijdgenoten, werk- en leefomstandigheden rond 1900, zijn initiatief weverij 'de Eendracht', en de (katholieke) vakbeweging.
Een bezoek aan de tentoonstelling laat zich uitstekend combineren met een fietstocht door de fraaie omgeving van de Haaksbergse watermolen.

Voor de openingstijden zie: www.theeschenkerij-Jordaan.nl

icon1

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 20 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn R.G.W. Cornelissen, vicaris van het vicariaat Deventer, J. Kortstee, em. pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Het thema van de viering is Barmhartigheid, gebaseerd op het thema van het jaar van barmhartigheid. Het jaar van barmhartigheid zal op deze zondag officieel afgesloten worden.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede, en de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns-comité 
dhr. J.N. Hinke, secretaris
Anninksweg 72
7557 AH  Hengelo
tel.: 074 - 2 42 96 86 icon1

 

Ga naar boven