Nu, meer dan 100 jaar na zijn vertrek als kapelaan uit Enschede, is priester Alphons Ariëns weer volop in de belangstelling: Vorig jaar promoveerde Gerrit Deems, Nederlands oudste promovendus ooit, af met zijn proefschrift: “Een ‘andere’ Ariëns De doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860 – 1928)”.

Op vrijdag 20 april tijdens de jaarlijkse Ariënslezing aan de Nieuwe Schoolweg trok Tweedekamer lid Pieter Omtzigt’, in een zeer leerzame lezing, het vergelijk tussen het Enschede van 100 jaar geleden en nu! (Op die vrijdagmiddag wisten we nog niet dat de dag erna het Kabinet zou vallen).

Op de sociëteitsavond van de St. Historische Sociëteit Enschede-Lonneker van 18 mei vertelde Wim Nijhof, auteur en historicus, over de sociale onrust in Twente. Wim Nijhof heeft een boek geschreven en mede hierdoor is hij, volgens eigen zeggen, steeds meer geïnteresseerd geraakt in Alphons Ariëns! Zijn boek “Troebelen in de Twentse Textiel” is een mooi, zeer informatief en leesbaar boek geworden.In het Jaarboek Twente 2013, dat eind dit jaar verschijnt, staat een uitvoerig artikel over Alphons Ariëns, de rode kapelaan die in Enschede in 1889 het fundament legde voor de Katholieke vakbeweging in Nederland. Centraal in dit artikel staat de staking in 1890 bij Ter Kuile & Morsman in Enschede. Tijdens die rumoerige weken groeide bij de jonge kapelaan, als 26-jarige in 1886 in Enschede benoemd, de overtuiging dat hij de katholieke arbeiders moest organise- ren, om hun leef- en werkomstandigheden te verbeteren. Daarom richtte hij in 1891 de RK Twentsche Fabrieksarbeidersbond op, de eerste katholieke vakbond in Nederland.

Thea Elfrink, lid Ariëns-Comité