Ariens-Deems

 

Een ‘andere’ Ariëns

De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928)

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de theologie

 

 

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 19 april 2011 om 13.30 uur precies door:  Gerrit Franciscus Deems  geboren op 26 november 1921  te Blesdijke

Uitgeverij Van de Berg – Almere

 

 

 

Op dinsdag 19 april 2011 13.30 uur zal Gerrit Deems in de aula van de Radbouduniversiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen zijn proefschrift “Een ‘andere’ Ariëns” in het openbaar verdedigen. U bent hierbij van harte uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.

Na afloop is er vanaf 14.30 tot 15.30 uur receptie in de aula van de universiteit

Met hartelijk groeten, namens  de promovendus,  de paranymfen

Mr. Ilona Deems-Knol  Sc. v. Ranststraat 2,5237 SM Den Bosch

Drs. Margreet Sanders  Javastraat 120, 6524 ML Nijmegen

Namens het bestuur van de Stichting Het Ariëns-Comité sluiten wij ons van harte aan bij deze uitnodiging.We hebben een bescheiden traditie opgebouwd om elk jaar een Ariëns Lezing te organiseren om zo onze kennis rond Alfons Ariëns uit te breiden en te verdiepen.

Wat is er mooier dan om dit jaar de openbare wetenschappelijke les van Gerrit Deems in de vorm van de verdediging van zijn onderzoek naar de filosofische en theologische achtergronden van Alfons Ariëns als Ariëns Lezing 2011 te beschouwen? We hopen dat u tijd en gelegenheid hebt om aanwezig te zijn bij deze voor het Ariëns-Comité en andere betrokkenen bij Ariëns belangrijke gebeurtenis en nodigen u graag daarvoor uit.

Namens het Ariëns Comité  Hub Crijns, vice-voorzitter