Catharijneconvent in Utrecht heeft maar een klein deel van de uitgebreide collectie in eigendom.

Veruit de meeste schilderijen, beelden, liturgische gewaden en andere (kunst)voorwerpen zijn afkomstig van bruikleengevende stichtingen die zich hebben verenigd in de Stichting Catharijneconvent.

De belangrijkste van die bruikleengevers is de Stichting Aartsbisschoppelijk Museum.

Go to top