De Kolpingvereniging Nijmegen maakt deel uit van het internationale Kolpingwerk dat met meer dan 450.000 leden in ruim 5.800 verenigingen verspreid is wereldwijd over meer dan 60 landen.

Adolph Kolping (1813-1865) was 13 jaar toen hij in de leer ging bij een schoenmaker in Kerpen (Duitsland). Tien jaar later besloot hij te gaan studeren om als priester het lot van de jonge arbeiders, de gezellen, te verbeteren, die ten gevolge van de industriële revolutie tussen wal en schip terechtkwamen. In Keulen richtte hij in 1849 zijn eerste Gezellenvereniging op, die een veilige haven bood met een vormings- en ontspanningscentrum voor hen die zich in de samenleving wilden inzetten.

In Nijmegen werd de Gezellenvereniging opgericht in 1880 door enkele jonge arbeiders die deze in Duitsland hadden leren kennen. Later veranderde de naam in Kolpingvereniging

Go to top