Op woensdag 10 mei heeft paus Franciscus de Italiaanse vertaling van de biografie over Alphons Ariëns van Henri ten Have in ontvangst genomen.

Ten Have: "De paus luisterde aandachtig naar wat ik over Ariëns te vertellen had. Ik zei zoiets als: “Heilige Vader , ik wil u graag deze biografie die gaat over de Dienaar Gods Alphons Ariëns aanbieden,  die zeer veel heeft gedaan voor de arbeiders en de armen en die een voorbeeld was voor de sociale betekenis van het evangelie. Omdat u ook zeer geïnteresseerd bent in het lot van de armen, zou dit u misschien kunnen interesseren. De paus luisterde aandachtig en gaf mij duidelijk blijk van zijn belangstelling. "

De dag tevoren had Ten Have zowel de Nederlands als de Italiaanse versie van zijn boek aangeboden aan Prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel. Hij nam ruim de tijd  en toonde zich zeer belangstellend voor de betekenis van het leven Ariëns.

Op advies van de relator (adviseur namens de congregatie voor heilig- en zaligverklaringen) heeft het Ariënscomité de biografie van Ariëns, die alweer bijna negen jaar geleden in het Nederlands verscheen,  laten vertalen door drs. Ronald Valk en laten uitgeven door Uitgeverij Effatà in Cantalupa (bij Turijn).

Zodoende kan de vertaling van het boek ook fungeren als onderdeel van de processtukken van het zaligverklaringsproces van Ariëns, en de uitgave ervan kan dienen tot grotere bekendheid van Ariëns in Italië, waar hij zelf ook gestudeerd had. In zijn voorwoord zegt Ten Have, dat hij dankbaar is dat door deze vertaling we iets van de inspiratie van Ariëns kunnen teruggeven aan Italië, die hij er ook zelf gevonden had (o.a. door zijn contacten met Don Bosco en zijn vele sociale bezoeken). In de Italiaanse versie is ook een gebed om de voorspraak van Ariëns opgenomen. Als er een wonder op zijn voorspraak zou gebeuren, dan kan dat doorgegeven worden aan het Ariënscomité of de vice-postulator Ten Have. Dat zou een van de belangrijkste stappen zijn voor de voortgang van het proces.

Ten Have: 'Ook als er geen wonder komt op korte of lange termijn is de voortzetting van het proces toch belangrijk.  Zonder wonder zal Ariëns waarschijnlijk weliswaar niet zaligverklaard worden, maar wel kan hij erkend worden als 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods' . Dat is in ieder geval de hoogste erkenning van de kerk voor iemands heldhaftige deugdzaamheid op basis van het onderzoek naar zijn levensverhaal. Dat verdient hij wel, en zo kan hij ook goed in herinnering gehouden worden. Mocht er dan ooit weer een wonder gebeuren, dan is in ieder geval het meeste onderzoekswerk (namelijk naar zijn levensverhaal) alvast gedaan. Er zijn wel  wonderlijke gebedsverhoringen op voorspraak van Ariëns gemeld, maar ze waren niet voldoende gedocumenteerd om erkend te worden als wonder. Maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren" . 

icon1