28-4-2015   
 
In en rond de St. Jozefkerk te Enschede werd op 25 april de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden voor de leden van de diocesane Gebedskring voor roepingen. Na de pontificale Eucharistieviering waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant was, volgden de lunch en een middagprogramma. Daarin hield rector Kuipers een presentatie over het eerste jaar van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en gaf pastoor Ten Have (Zalige Titus Brandsmaparochie) een enthousiaste lezing over de priester Alphons Ariëns, die lang in Enschede werkte.

Ten Have schreef enkele jaren geleden een spirituele biografie over de kandidaat-zalige Ariëns en is bovendien vice-postulator in diens zaligverklaringsproces. Daarnaast gaven Jaider en Mauricio van de Colombiaanse Misioneros de Cristo Maestro, waarvan sinds de zomer van 2014 vier leden in het aartsbisdom hun priesteropleiding volgen, een presentatie over hun gemeenschap. Jaider en Mauricio waren tijdens de viering ‘s ochtends aangesteld als acoliet en lector.


 


Marcus In zijn welkomstwoord refereerde kardinaal Eijk aan de heropening van de Utrechtse priesteropleiding, nu bijna een jaar geleden. “Dat kon mede gebeuren door uw gebed om nieuwe roepingen. En dat geldt ook voor de komst van de religieuze gemeenschap uit Colombia,” zo zei hij tegen de aanwezige leden van de Gebedskring. “We houden deze ontmoetingsdag op het Hoogfeest van de apostel Marcus, laten we daarom mede tot hem bidden om nieuwe roepingen.” In zijn preek stond de kardinaal stil bij de figuur van Marcus. Die maakte aanvankelijk geen heldhaftige indruk, aldus de aartsbisschop, maar ontpopte zich later als een moedig mens: “Hij werd secretaris van Petrus en na diens dood in 64 ging hij naar Egypte, waar hij de kerk van Alexandrië stichtte. Uiteindelijk stierf Marcus als martelaar.” Bij Marcus staat binnen zijn roepingsgeschiedenis niet zozeer het moment van de roeping centraal, aldus kardinaal Eijk, maar zijn rijping en vorming binnen het kader van de roeping nadat hij daar ja op had gezegd. “Zijn Evangelie is de rijpe vrucht van deze groei. Het besef dat Jezus niet valt te begrijpen zonder Zijn dood en Verrijzenis en het besef van zijn innige relatie met God de Vader zijn bij deze evangelist de vrucht van een gerijpt geloofsleven en groei in het volgen van zijn roeping.”‘Niet vanzelfsprekend’ Kuipers benadrukte in zijn presentatie dat “we hier bij elkaar zijn voor ontmoeting, viering en vooral gebed – het is bijna Roepingenzondag. We hebben elkaar nodig en we hebben het gebed nodig. Want priesterroepingen zijn niet vanzelfsprekend in deze streken.” Via foto’s nam hij de aanwezigen mee door het afgelopen jaar, “zodat u zich nog meer verbonden voelt met de priesteropleiding.” Ten Have boeide de aanwezigen met een lezing over het leven van Alphons Ariëns, doorspekt met anekdotes. Ariëns is nog altijd bekend als drankbestrijder en ‘vakbondsman’ die opkwam voor de rechten van arbeiders, maar dat maakt hem niet inwisselbaar voor een politicus of sociaal werker nu, aldus Ten Have: “De kern van zijn werk werd gevormd door zijn liefde voor de mensen, die voortkwam uit zijn liefde voor Christus. Zijn spiritualiteit en priesterschap waren cruciaal voor zijn sociale werk.” Ariëns had volgens Ten Have dan ook hetzelfde motto als St. Paulus en Don Bosco: ‘De liefde van Christus laat ons geen rust.’‘Gedraafd en gehold’ Ariëns zette zich – met vallen en opstaan – vijftien jaar lang in Enschede in voor sociale wetgeving. Met steun van de bisschop richtte hij de eerste r.-k. arbeidersvereniging op en later zette hij zich ook in voor de drankbestrijding: drankmisbruik was een groot probleem onder arbeiders. Ariëns hield het niet bij woorden: hij verkocht zijn eigendommen of gaf deze weg aan minderbedeelden. In 1901 werd hij benoemd tot pastoor in Steenderen. Van 1908 tot 1926 was hij pastoor te Maarssen en in die fase kwam er meer nadruk te liggen op de spiritualiteit. “Ariëns besefte aan het eind dat hij zijn hele leven had gedraafd en gehold,” aldus Ten Have, “maar wijzend naar een boekenplankje met heiligenlevens zei hij: ‘Daar ligt de kern’.” Niet lang na zijn emeritaat (om gezondheidsredenen) overleed Alphons Ariëns in 1928 in Amersfoort.http://www.ariensinstituut.nl/Roepingenraad/Nieuws/Pages/OntmoetingsdaggebedskringinEnschede.aspx

 
 
Terug            
© Ariënsinstituut 2010 alle rechten voorbehouden |    Disclaimer |    Privacy |    Contact  
 

Uitnodiging

Ariëns Lezing 2015 te Hengelo

Pater Jan van den Eijnden ofm spreekt over

‘Ariëns en de franciscaanse familie’

Ariens staand kln 

                       

 

Donderdagmiddag 23 april 2015

15.00 – 17.00 uur

 

Parochiehuis Lambertusbasiliek Hengelo
Enschedesestraat 1

Programma in pdf

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de St. Willibrorduskerk  in Steenderen werd geopend.

Het kerken naar omliggende parochies moe, besloten enkele ingezetenen tot het inzamelen van gelden om een eigen kerk te bouwen.

Deze werd in 1864 ingezegend.

Om dit jubileum te vieren heeft de geloofsgemeenschap Steenderen besloten een aantal activiteiten te organiseren die lopen van mei tot oktober 2014.

Er wordt gestart met een kerkdienst en ook mee geëindigd.

Zondag 18 mei: oecumenische dienst en wandel- en fietstocht.

10.00 uur: oecumenische dienst:

De oecumenische dienst in de Sint Willibrorduskerk  zal worden voorgegaan door dominee Fini van Zoelen en pastor Jaap van Kranenburg.

Het thema gaat over:  Verbondenheid.

In mensen: gelovigen zoals hier in Steenderen, protestant en katholiek, zoals pastoor Alphons Ariëns in zijn tijd al deed.

In materialen: cement voor de stenen, stevig op de fundamenten.

Het gemengd koor van de kerk zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

Er is kinderopvang en kinderkerk.

Na de viering is er gezamenlijk koffie- en thee drinken met iets lekkers erbij.

Wandel- en fietstocht:

Starttijd wandel-  en fietstocht: tussen 12.00-13.30 uur.

De wandeltocht is ongeveer 6 km. En de fietstocht 28km.

Deelname is gratis. Aan beide tochten zijn leuke prijsjes verbonden als de bijbehorende vragen goed zijn beantwoord en ingeleverd na afloop.

Er is dan ook gelegenheid de dorst te lessen. De kinderen die meedoen mogen grabbelen in de ton.

De organisatie hoopt op prachtig weer en een grote deelname opdat er mooie ontmoetingen plaats mogen vinden.

Inschrijven jubileumboek.

Er wordt een prachtig in kleur uitgevoerd jubileumboek samengesteld over de 150 jarige geschiedenis van de kerk en parochie, dat in oktober zal worden gepresenteerd. Iedereen die belangstelling heeft kan zich hier vooraf al voor inschrijven. (op = op) De prijs voor dit unieke boek is slechts € 12,50.

Inschrijven kan via Nel Verheul (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Op 31 augustus is de Ariëns zondag in Maarsen geweest. Een kort verslag van Hub Crijns

 

Een groepje uit de parochie heeft geprobeerd er iets meer van te maken dan in vorige jaren. Dat is mi. goed gelukt.

Er is nu een programma met verschillende onderdelen: een pelgrimage van kerk naar kerkhof, daar een gebedsviering, pelgrimage terug, dan eucharistieviering en daarna lunch in de pastorie voor studenten en ouders en leiding Ariëns konvikt en genodigden uit de parochie of elders. Bij die lunch een korte toespraak van Rector Kuijpers over Ariëns en op elke tafel een citaat van Ariëns over verschillende thema's.

Aan de pelgrimage hebben zo'n 40 mensen meegedaan. Op het kerkhof waren 75 mensen aanwezig. In de eucharistie zo'n 175 mensen. Aan de lunch een kleine 40.

Bijgevoegd het draaiboekje van de viering van 31 augustus en de gekozen citaten van Ariëns. Het zijn twee series: van mezelf en van rector Kuijpers en uit beide zijn citaten gekozen.

Met vriendelijke groet

Hub Crijns

 

Van de viering is een video-opname gemaakt, deze kunt u hier zien.

Ariëns Lezing 2014 op 3 april 2014

  ari-leest

In Hengelo, in de Burgerzaal van het Gemeentehuis te Hengelo, wordt op donderdagmiddag 3 april de jaarlijkse Ariëns Lezing gehouden.

 

Dit jaar spreekt de heer Drs. Sander W.J.G. Schelberg, burgemeester van Hengelo. Hij is vanuit zijn levensverhaal bijzonder geëngageerd bij het goed samenleven van mensen en vindt inspiratie in het katholiek sociaal denken. In zijn lezing ‘Participatiesamenleving. Wat zou Ariëns doen?’ zal hij vanuit de actualiteit van de ontwikkelingen in de huidige samenleving een verbinding leggen met het denken en doen van de priester Alphons Ariëns. Ariëns wist in zijn tijd vanuit de crises, die er toen ook waren, antwoorden te vinden: concreet, zelf organiserend, maatschappelijk, emanciperend. In de visie van Ariëns maken mensen niet alleen deel uit van de samenleving, maar bouwen ze die zelf op. Sander Schelberg gaat in op verschillen en overeenkomsten, kansen en uitdagingen van toen en nu

 

Dit is de link naar de lezing

Download hier het verslag van de lezing in pdf.

Ga naar boven